Qompassion biedt Psychomotorische Therapie (PMT). PMT is een therapievorm waarin bewegen wordt gebruikt om psychische problematiek boven tafel te krijgen en te behandelen. Dit kan door actieve sportvormen waarbij de nadruk ligt op de activiteit en hoe deze wordt uitgevoerd, of door zogenoemde lichaamsgerichte vormen zoals bijvoorbeeld yoga. Deze lichaamsgerichte vormen zijn vaak wat rustiger dan de actieve vormen en meer gericht op wat je in je lichaam voelt. Welke vorm wordt gebruikt is afhankelijk van wat je wilt bereiken.

Het voordeel van PMT boven gesprekstherapie is dat het lichaam bij de therapie betrokken wordt. In gesprekstherapie denk je na over wat je vertelt, over wat je wilt vertellen en over hoe je iets gaat vertellen. Bij het bewegen kun je niet nadenken over wat je wel of niet laat zien. Het gedrag dat je op dat moment in de gymzaal laat zien, is vaak een weergave van hoe je buiten de gymzaal handelt. Dit maakt PMT juist zo geschikt voor het aanpakken van jouw problemen, je zit in de situatie en bemerkt meteen wat je gedrag is en of je dit wel of niet wilt veranderen. Ook kan er een situatie gecreëerd worden waarin je nieuw gedrag oefent, ervaringsgericht werken heet dat. Er wordt ingegaan op jouw ervaring en jouw ervaringen worden gebruikt om verder te leren. Je leert dan dus meteen hoe je op een manier zou kunnen handelen die handiger is of waar jij je prettiger bij voelt.

Je hebt moeite om tegen mensen nee te zeggen. Als oefening springen we uit een klimrek. Steeds een trede hoger. Uiteindelijk kom je op het punt dat je liever niet hoger wil, hoe ga je daar mee om?

Je oefent dan om verbaal je grens aan te geven. Met de therapeut bekijk je vervolgens hoe je dit kan doen op een manier die bij je past.

Kinderen, jongeren, volwassenen, met de meest uiteenlopende vragen. Je kunt denken aan spanningsklachten, gedragsproblemen, angsten en emotieregulatie problemen. Tijdens een gratis en vrijblijvend intakegesprek bekijken we samen wat je wil bereiken en of dit past binnen wat we je te bieden hebben.

Vragen of contact? Onze Psychomotorisch Therapeute Joëlle Rambach kun je bereiken via 06 19867978 of info@qompassion.com